Manifestation

“๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท๐“ด, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฌ๐“ป๐“ฎ๐“ช๐“ฝ๐“ฎ. ๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ๐“ต, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ช๐“ฝ๐“ฝ๐“ป๐“ช๐“ฌ๐“ฝ. ๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฒ๐“ถ๐“ช๐“ฐ๐“ฒ๐“ท๐“ฎ, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ซ๐“ฎ๐“ฌ๐“ธ๐“ถ๐“ฎ.” โ€“ ๐“๐“ท๐“ธ๐“ท๐”‚๐“ถ๐“ธ๐“พ๐“ผ Letโ€™s talk about manifestation. Iโ€™ve always felt that putting positivity in the world (whether externally or internally) brings positivity to youโ€ฆ likewise with negativity. In other words: karma. Until last year, I didnโ€™t really know much about manifestationContinue reading “Manifestation”

Affirmation Flashcards

With all the stress and anxiety rolling over from 2021, I realized that I needed to do something different to manage how I was feeling. If you saw Tuesdayโ€™s post, you know that I fully believe that focusing on the positive helps you see more of the good going on in the world. This isnโ€™tContinue reading “Affirmation Flashcards”